In conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, CMI Dr. Zlotea Mircea prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace mixte (manuale si automate), cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.

  1. PRINCIPII ALE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

– Legalitate: La prelucrarea datelor cu caracter personal datele personale ale angajatilor, clientilor, partenerilor si furnizorilor sunt prelucrate cu buna-credinta si se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale;

– Scop bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

– Confidentialitate: Persoanele care prelucreaza, in numele CMI Dr. Zlotea Mircea date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;

– Consimtamantul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile mentionate in Legea nr. 679/2016 si alte date prevazute de acte normative, este realizata cu acordul persoanei vizate;

– Informarea: Persoana este informata de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;

– Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stocheaza pentru o perioada mai lunga decat este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate.

– Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;

– Securitatea: Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejata prin firewall precum si de solutii antivirus actualizat permanent.

  1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

– Dreptul de a obtine de la CMI DR. Zlotea Mircea, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de CMI DR. Zlotea Mircea;

– Dreptul de a obtine de la CMI DR. Zlotea Mircea, la cerere si in mod gratuit rectificarea sau actualizarea, in special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;

– Dreptul de a obtine de la CMI DR. Zlotea Mircea, la cerere si in mod gratuit, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 679/2016;

– Dreptul de a obtine de la CMI DR. Zlotea Mircea, la cerere si in mod gratuit notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

– Dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;

– Dreptul de portabilitate a datelor catre un alt operator

– Dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost incalcate.

– De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 679/2016 persoana vizata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

  1. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin aceasta politica, CMI DR. Zlotea Mircea certifica faptul ca indeplineste cerintele de securitate a datelor cu caracter personal. CMI DR. Zlotea Mircea utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.

Conform cerintelor Legii nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, CMI DR. Zlotea Mircea are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Orice persoana are dreptul de a refuza transmiterea datelor, ceea ce duce la suspendarea serviciilor oferite de catre CMI DR. Zlotea Mircea persoanei in cauza.

Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; Orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai partenerilor contractuali ai CMI DR. Zlotea Mircea in conditii de siguranta si cu acordul persoanei vizate.

Conform Legii nr. 679/2016, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.

Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere la contact@sanusdentes.ro

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte sau incomplete, aveti datoria de a ne informa cat mai curand posibil.

  1. MASURILE DE SECURITATE A PRELUCRARII DE DATE PERSONALE

CMI DR. Zlotea Mircea a investit pentru adoptarea de masuri tehnice si organizatorice de prelucrare adatelor, actualizate in conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii si colaboratorii CMI DR. Zlotea Mircea, precum si orice terte parti care actioneaza in numele si pe seama CMI DR. Zlotea Mircea sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra, in conformitate cu prevederile prezentei Politici.

  1. TRANSFERUL INTERNATIONAL DE DATE

In calitatea sa de furnizor de servicii medicale CMI DR. Zlotea Mircea poate avea o serie de relatii comerciale cu producatori si furnizori de servicii internationali. Singurele transferuri internationale de date care se realizeaza acestia sunt strict de natura comerciala si cu acordul partilor si constau in datele de contact ale persoanelor care semneaza sau gireaza anumite documente comerciale precum contracte, oferte de produse, facturi. In plus, transferurile de date de acest tip sunt punctuale, si implica un numar redus de persoane. Din perspectiva GDPR, acest tip de relatii comerciale cu parteneri externi, din tari non UE sau fara conditii de adecvare agreate de UE, poate fi incadrat la articolul 49 GDPR, aliniatul 1, paragrafele b) si c)., precum si in Preambulul 111 GDPR.

  1. OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este compania CMI DR. Zlotea Mircea, specializata in servicii medicale de stomatologie cu sediul in Bucuresti sector 1, B-dul I.G. Duca nr 10-22.

  1. RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR

Clientii si partenerii nostri au posibilitatea de a comunica in orice moment cu Responsabilul pentru protectia datelor personale, in mod direct, pentru orice subiect legat de prezenta Politica, utilizand datele de contact de mai jos:

Responsabil cu protectia datelor personale Dr. Zlotea Mircea: contact@sanusdentes.ro